Duran.sk Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok

V oblasti vymáhania pohľadávok poskytuje advokátska kancelária nasledovné právne služby:
- spracovanie predžalobných výziev, právne analýzy pre klienta, vypracovanie podaní na súd a zastupovanie klienta v konaní pred súdom,
- príprava dohody o urovnaní alebo splátkového kalendára podľa pokynov klienta,
- transakcie s pohľadávkami (započítanie, postúpenie, zabezpečenie),
- spolupráca s exekútormi alebo správcami v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní a  zastupovanie klienta v konkurznom a exekučnom konaní,
- doplnkové právne služby podľa individuálnych požiadaviek klienta


Náklady spojené s vymáhaním pohľadávok
Náklady spojené s vymáhaním pohľadávok tvorí náhrada hotových výdavkov (súdne, správne a iné poplatky) a odmena advokáta, ktorá sa odvíja od dohody klienta s advokátom.

 

Joomlart

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Ďuran, advokát
Zapísaný v SAK pod č. 1368

 


 

 

  • IČO: 30788285
  • IČ DPH: SK1044404614
  • Sídlo: Štefánikova trieda 34, 949 01 Nitra
  • Tel./Fax: 00421-37-6522-705
  • Mobil: 00421 903 756 866, 00421 903 756 820
  • Email: advokat@duran.sk, a-k@duran.sk